Výzvy k zadání

1. Po úspěšném období, kdy jsme generovali velice levné leady se pomocí optimalizací, reakcí na změny od Facebooku a novou obsahovou strategií dostat k původním cenám přechodů na developerské weby.
2. Vypořádat se s úpravami od Facebooku - zavedení speciální kategorie reklam, práce s cookies a omezeními s iOS uživateli.
3. Dlouhodobě získat z lokality v rámci ČR určitý počet leadů v cenovém rozmezí 5-8 Kč za přechod k developerovi.

Řešení

Předefinovali jsme obsahovou strategii, která bude nejlépe prezentovat nabízené developerské nemovitosti. Cílem této nové strategie bylo transparentně komunikovat nabídky na Flat Zone.
Dalším důležitým bodem bylo se přizpůsobit změnám od Facebooku, které nám zhoršovaly výsledky. Každá lokalita má svoji kampaň pro vystoupení z učící fáze, přijali jsme opatření pro inzerci v rámci speciální kategorie reklam a ověřili doménu pro práci s cookies.
Pro každý měsíc jsme vyčlenili rozpočet na práci, který se přímo věnuje optimalizacím a aktualizacím publik a podkladů. Také jsme vytvořili další varianty grafických podkladů pro střídání reklam v případě úprav.

Vstupy brány v potaz

Trh s nemovitostmi je ve společnosti velice delikátní téma. Hlavně ceny s nemovitostmi eskalují do vysokých hladin a pro lidi to může představovat velký problém.
Bylo třeba se detailně seznámit s novými omezeními a pravidly Facebooku. Ten pouze reaguje na společenské problémy a další technologické giganty, které ovlivňují trh.
Flat Zone zaujímá jinou pozici vůči svým publikům, než tomu bylo rok či dva zpět. Značně dospěl a vyrostl a tím pádem marketingové kroky a kampaně mají vyšší dopad/dosah.
Silné zázemí firmy s kreativním motorem.

Podniknuté kroky

Step by step

Vypořádání se změnami od strany Facebooku.
 • Vyřešení speciální katagorie inzerce.
 • Práce s cookies a omezení remarketingu pro naši
  kategorii inzerce.
 • Stanovení strategie pro rychlé opuštění učící fáze.
Tvorba komplexní obsahové strategie pro co nejvyšší
transparentnost a posílení brandingu.
 • Kompletně jsme předělali podklady, které mají za cíl
  přenášet design a funkčnost webových stránek
  do reklam. Cílem bylo udělat podklady co nejvíce
  transparentní.

Aktualizace copy komunikace a návrh strategie v rámci
community managementu.
 • Navrhnutí více textových variant reklama pro jejich
  střídání a tím zaručit snížení četnosti. V rámci community
  managementu jsme definovali klíčové body ke zlepšení,
  které nám pomohli zlepšit zpětnou vazbu uživatelů.
Nastavení kampaní dle nové šablony
 • Nastavení kampaní pro jednotlivé regiony/města s vyšším
  počtem variant cílení.
 • Nastavení odpovídajícího množství reklam pro každou
  lokalitu, aby počet reklam nebyl ani malý ani velký. Zamezili
  jsme tak velké četnosti nebo nedoručování reklamy vůbec.
 • Označení kampaně pomocí UTM parametrů.
 • Samotné nastavení a spuštění kampaně. Měsíční
  reporting a optimalizace.
6 Kč

Cena za získání jednoho přechodu
k developerovi.

91 %

O tolik se snížila cena přechodu k developerovi oproti minulému
období

DOPAD AKTIVIT

Snížili jsme cenu za lead o 91 % oproti období, kdy reklamní účet utrpěl na velký počet změn od Facebooku. Zlepšili jsme komplexně tři nejdůležitější metriky a to CPC, CTR a CPM.
Firma dokáže díky reklamě na B2C generovat měsíčně poptávku i po B2B službách. Reklamy tedy
dodávají mimo výkonu i zvýšení podvědomí o službě právě mezi B2B sektorem.
Za uplynulé dva měsíce vygenerovaly kampaně na různé regiony 19 204 přechodů na web, přičemž
procentuální míra konverze je 35 %.
Nabízí se i prostor pro evrospkou expanzi, kterou již nyní s klientem řešíme (Polsko, Slovensko).

UKÁZKY REKLAM

Ukázka B2B reklamy na Datovou platformu od Flat Zone, pomocí tlačítka Více informací je uživatel přesměrován na formulář bez nutnosti jít na web
Ukázka B2B reklamy na Podpultovky. Tlačítko má stejnou funkci jako u reklamy u Datové platformy – uživateli je pohodlné, že poptávku řeší okamžitě při zobrazení reklamy.
Formuláře v rámci lead-generation lze udělat velice intuitivní– stačí pár základních údajů a dokonce můžete přidat otázku s výběrem, aby obchoďák měl první informaci, které se může chytit.

Hledáte spolehlivého partnera?

Napište nám email, nebo nám rovnou zavolejte
Spolupráce